Automatiserad datainsamling

Statistikcentralen utvecklar aktivt sin datainsamlingsverksamhet. Vårt mål är att minska uppgiftslämnarbördan och effektivera processen för dataproduktion. Vi följer utvecklingen av standarder för dataöverföring och samarbetar med olika intressegrupper för att minska svarsbördan.

För närvarande deltar Statistikcentralen i flera projekt rörande XBRL-standarden. Läs mer om XBRL-standarden på det finländska XBRL konsortiets webbsidor (på finska).

XBRL-standarden används för närvarande i två av Statiskcentralens datainsamlingar. I månadsenkäten för inkvarteringsstatistiken har uppgiftslämnarna möjlighet att rapportera via programmen Hotellix Suite och Travelnet. I statistiken över lantbruksekonomi kan flera olika bokföringsapplikationer användas. Mer information finns på datainsamlingssidorna.

Mer information om automatiserade datainsamlingar och användningen av XBRL vid Statistikcentralen ges av Jukka Oikarinen förnamn.efternamn@stat.fi.