Begrepp
Hushållens låntagningsplaner


Konsumentbarometern innehåller frågor om hushållens låntagningsavsikter och -motiv. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 24.5.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa