Begrepp
Hushållens inköpsplaner


Konsumentbarometern innehåller frågor om olika ändamål som hushållen avser att lägga ut pengar på. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".

Ändamål som hushållen avser att lägga ut pengar på omfattar:
- anskaffning eller byte av ägarbostad under de närmaste 12 månaderna
- anskaffning av ny eller gammal personbil under de närmaste 12 månaderna
- anskaffning av fritidsbostad, renovering av bostad, inredning, hushållsmaskiner, hemelektronik, utrustning för rekreation, andra fortskaffningsmedel än bil, semesterresa i Finland, semesterresa i utlandet under de närmaste 6 månaderna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 24.5.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa