Begrepp
Hushållens sparplaner


I konsumentbarometern ingår frågor om hushållens sparplaner, deras motiv för att spara och hur de ämnar placera sina besparingar. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 24.5.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa