Begrepp
Hushållsarbetande


Till hushållsarbetande räknas personer som står utanför arbetskraften och som sköter sitt eget hushåll. Med hushållsarbete avses oavlönat arbete som utförs i personens eget hem (t.ex. vård av barn, matlagning, städning, etc.).Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa