Begrepp
Avbetalningsavtalsfordringar


Här ingår fordringar till följd av avbetalningsavtal, finansieringstjänster för avbetalningsköp, försäljningsfinansiering samt leveransfinansiering och annan finansiering som baserar sig på avbetalningsavtal eller liknande kontrakt.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa