Begrepp
Arbetsställets signum


Arbetsställets signum identifierar arbetsstället. Signumet ges i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Talet har 9 siffror där de två sista siffrorna är kontrollnummer.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa