Yhteiskuntapoliittinen tavoiteluokka (NABS 2007)

Pääluokista tarkemmille tasoille:

1 Maankamara, vesi ja ilmakehä
2 Ympäristönsuojelu
3 Avaruuden tutkimus ja hyödyntäminen
4 Maankäyttö, liikennejärjestelmät ja muu infrastruktuuri
5 Energia
6 Teollisen tuotannon ja teknologian edistäminen
7 Terveydenhuolto
8 Maa- ja metsätalouden tuotanto ja teknologia
9 Koulutus ja kasvatus
10 Kulttuuri, ajanviete, uskonto ja joukkoviestintä
11 Yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rakenteet ja prosessit
12 Yliopistojen t&k-rahoitus
13 Yleinen tieteen edistäminen
14 Maanpuolustustutkimus