Rekisteriseloste: Asuntojen vuokrat - verkko/puhelintiedonkeruu

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus

00022 TILASTOKESKUS, puh. 029 551 1000

Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Asuntojen vuokrat - verkko/puhelintiedonkeruu

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

 

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Asuntojen vuokratilastojen uudistamisen esiselvitysprojektissa toteutettu otospohjainen, kertaluonteinen tiedustelu vuokranantajille yhdistettynä puhelin- ja webkeruuna.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Asuntojen vuokrat - tutkimus kerää tietoja yksityisten vuokranantajien omistamien vuokra-asuntojen vuokratasoista sekä vuokrasuhteen kestosta. Haastattelut tehdään sekä web- että puhelinkeruuna. 

 Otostilasto, lkm: Otoskoko noin 1 000 henkeä

Asuntojen vuokrat - tiedustelussa tutkimusyksikköinä ovat vuokra-asunnot ja tiedot kerätään vuokra-asuntoja omistavilta kotitalouksilta.

Valintaperiaatteet: Tutkimuksen otos poimitaan verohallinnon osakehuoneistorekisteristä. Otokseen otetaan mukaan ainoastaan suomenkieliset kohdehenkilöt.

Tunnistetiedot: Tunnistetietoina käytetään kohdenumeroa.

Arkaluonteiset tiedot: Ei henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja

Muut tiedot tai tietoryhmä: Kohdenumero, vuokrasuhteen alkamisajankohta,  vuokra-asunnon pinta-ala, huoneluku, kuukausivuokra, muut maksut (kyllä/ei: vesimaksu, saunamaksu, internetyhteys, autopaikka), sähköpostiosoite (vapaaehtoinen), asunnon sijaintikunta, vastaajan syntymäaika

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Verohallinto, Väestörekisterikeskus

Tiedon saantitapa: tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus

Sami Saarikivi

tilastojohtaja

Jaa