Rekisteriseloste: Ajokorttitilastot

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus

00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000

Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Ajokorttitilastot (ajokortti- ja ajolupatilastot)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Ajokorttitilastojen tuottaminen

Rekisterin tietojen hyväksikäyttö muussa tilastoinnissa kuin ajokortti- ja ajolupatilastoinnissa vaatii Liikenteen turvallisuusvirastolta (=Trafilta) erillisen luvan saamista.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: Noin 3,7 miljoonaa ajokortin haltijaa

Tunnistetiedot: Ajokortin tai ajoluvan haltijan henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ajo-oikeustoimenpiteet

Muut tiedot tai tietoryhmä: Tietoa ajokorttiluokista ja ajoluvista

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille ilman Trafilta saatavaa erillislupaa.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Trafi, Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä (ATJ)

Tiedon saantitapa: Kuukausittaiset ja puolivuosittaiset xml-toimitukset

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus

Hannele Orjala

Tilastojohtaja

Jaa