Rekisteriseloste: Alusrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Alusrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Kauppalaivaston kuukausi- ja vuositilastojen tuottaminen

Rekisterin tietojen hyväksikäyttö muussa kuin kauppalaivastotilastoinnissa vaatii Liikenteen turvallisuusvirastolta (=Trafilta) erillisen luvan saamista.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto: Tilastoaineisto sisältää noin 1000 aluksia omistavan tai omistaneen yksityishenkilön tai toiminimen nimen, kansalaisuuden, kotipaikan, sekä aluksen omistusosuuden suuruuden. Suomalaisista omistajista merkitään myös henkilötunnus.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille ilman Trafilta saatavaa erillislupaa. Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Trafi, Alusrekisteri.

Tiedon saantitapa: Rekisterin tiedot toimitetaan kokonaisuudessaan kerran kuukaudessa historiatietoineen Tilastokeskukseen.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Trafin ohjeistuksen mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa