Rekisteriseloste: Majoitusliikerekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Majoitusliikerekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Majoitustilaston tuottaminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: n. 3 500 majoitusliikettä

Otostilasto, lkm:

Valintaperiaatteet:

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Majoitusliikkeen omistajan tai vuokraajan nimi, henkilö-tai Y-tunnus

Arkaluonteiset tiedot: ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä: Omistajan tai vuokraajan osoite, majoitusliikkeen nimi- ja yhteystiedot sekä majoitusliikkeen kapasiteetti

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskuksen yritysrekisteri, kausiveroaineisto, maatilatalouden tulo- ja verotilaston perusaineisto sekä muut lähteet

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tiedot majoitusliikkeen aukioloajoista ja kapasiteetista

Tiedon saantitapa: internet- ja postikysely, puhelin, sähköposti

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa