Mjölkproduktion områdesvis

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/almaidt/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över mjölkproduktionen områdesvis är en årsstatistik som innehåller uppgifter om mjölkproduktionen och antalet mjölkproducenter enligt kommun, arbetskrafts- och näringscentral samt EU-stödområde. Uppgifterna om mjölkproduktionen områdesvis kan också fås med en annan områdesindelning. Uppgifterna i statistiken baserar sig på kvotregistret för mjölk.

Nyckelord

lantbruk, mjölkproduktion, mejerier, mjölk

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/almaidt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.01.2015