Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/eaa/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Uppgiftsinnehåll

Klassificeringar

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppdateringsfrekvens

Färdigställs eller offentliggörs

Tidsserie

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/eaa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 07.11.2018