Handelsflottan

Producent: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/klaiv/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över handelsflottan innehåller uppgifter om de fartyg som registrerats i Finland vad beträffar antal, brutto- och nettodräktighet och dödvikt (dwt). Därutöver finns det uppgifter om fartyg som är inskrivna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart.

Nyckelord

fartyg, handelsflotta, sjöfart, sjömän, sjötrafik

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/klaiv/yht_sv.html


Senast uppdaterad 17.01.2019