Inrikes sjötrafik

Producent: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kvliik/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över inrikes sjötrafik innehåller uppgifter om transport av gods och passagerare i kust- och insjöfart till och från hamnar belägna i Finland.

Nyckelord

sjöfart, trafik, insjöfart, godstrafik, passagerartrafik, sjötrafik, kusttrafik, inrikestrafik, flottning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kvliik/yht_sv.html


Senast uppdaterad 17.01.2019