Virkeshandeln av industrivirke

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mahakk/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I statistiken presenteras månatlig information om marknadsvirkets (industrivirkets) avverkningar samt om arbetskraften och maskinparken inom drivningen. Statistiken förs utan områdesindelning. Statistiken baserar sig på en förfrågan som riktas till råvirkesköparna (sampel). Avverkningsinformationen anmäls per ägargrupp, affärssätt och virkessortiment. Arbetskraften vid avverkningar indelas i huggning och skogstransport.

Nyckelord

skogsbruket, avverkningarna, marknadsvirke, industrivirke, brännved, timmer, massaved, virkessortimenten, drivning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mahakk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.09.2016