Metsien suojelu

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/metsu/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet: Ympäristö ja luonnonvarat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Metsien suojelutilasto sisältää tiedot suojelluista ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevista alueista Suomessa metsäkeskuksittain, maa- ja suojeluluokittain sekä suojelualuetyypeittäin.

Asiasanat

metsätalous, metsien suojelu, luonnonsuojelu, suojelualueet, luonnonsuojelualueet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/metsu/yht.html


Päivitetty 13.09.2016