Träpellets

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ppe/index_sv.html
Ämnesområdet: Energi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken omfattar årsuppgifter om produktionen och leveranserna av träpellets samt utrikeshandeln med dessa (export och import).

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ppe/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.09.2019