Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/tpht/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima -tilasto on kuukausitilasto, joka sisältää tietoja teollisuuden käyttöön hakatuista puumääristä ja energiapuun korjuumääristä. Lisäksi tilasto tuottaa tietoja puunkorjuussa käytetystä työvoimasta ja konemääristä. Tilasto laaditaan ilman aluejakoa. Tiedot perustuvat puunostajilta (ml. metsänhoitoyhdistykset) ja Metsähallitukselta kerättäviin tietoihin.

Asiasanat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tpht/yht.html


Päivitetty 31.08.2017