Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tthv/
Aihealue: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Korkeasti koulutettu ja osaava henkilöstö on tieteen ja teknologian keskeinen voimavara. Määritelmällisesti varannon muodostavat henkilöt, joilla on vähintään alemman korkea-asteen tutkinto tai jotka toimivat vaativissa asiantuntijatehtävissä. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat tutkijakoulutuksen suorittaneet. Tilastossa kuvataan tieteen ja teknologian henkilövoimavarojen varannon kehitystä, demografista rakennetta, henkilöiden työhön sijoittumista sekä liikkuvuutta. Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja EU:n suosituksia. Tietoja käyttävät julkinen tiede- ja teknologiahallinto, alueelliset viranomaiset ja suunnitteluelimet sekä tutkijat. Henkilöindikaattorit ovat keskeisiä tieteen ja teknologian voimavaroja kuvaavia indikaattoreita.

Tietosisältö

Tilastossa kuvataan vuosittain mm. seuraavia tietoja:

 • korkea-asteen tutkinnot
 • korkea-asteen tutkinnon suorittanut väestö
 • korkeasti koulutettujen työhön sijoittuminen
 • korkeasti koulutettujen liikkuvuus
 • korkeasti koulutettujen ammatit.

Käytetyt luokitukset

Tilastossa käytettävät luokitukset ovat:

 • tieteenala
 • opintoaste
 • sukupuoli
 • ikä
 • toimiala
 • alue
 • kansalaisuus
 • ammattiluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kootaan Tilastokeskuksen tuottamista rekisteriaineistoista: työssäkäyntitilasto, väestötilasto ja tutkintorekisteri.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Suoritetut tutkinnot julkaistaan noin 15 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä. Korkeasti koulutetun väestön tiedot julkaistaan 27 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä. Tarkat julkistamispäivät ilmoitetaan julkistamiskalenterissa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

Aikasarja

Tutkinnot vuodesta 1991 alkaen. Muut vuodesta 2000 alkaen.

Asiasanat

korkeakoulututkinnot, koulutus, tiede, tutkijakoulutus, tutkinnot, työllisyys

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tthv/yht.html


Päivitetty 24.02.2016