Privat social service

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ykssp/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Tjänster
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Institutet för hälsa och välfärd samlar årligen in uppgifter från privata producenter av social service om deras verksamhet och personal. Adresserna till enheterna fås från länsstyrelsernas tillståndsoch anmälningsregister över de privata producenterna av social service.

Nyckelord

socialvård, privata tjänster, social service, organisationer, företag

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ykssp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.12.2012