Tilläggsuppgifter

Webbsidorna Statistikinfo

E-post: internet-toimitus@tilastokeskus.fi

Mer detaljerad kontaktinformation för helheterna på webbsidorna Statistikinfo finns på sidorna för varje helhet.