Esimerkkejä poikkeavista käyttöehdoista

Esimerkiksi seuraavissa palveluissa on muiden kuin Tilastokeskuksen tuottamia aineistoja, joiden julkaisemiseen omissa palveluissaan Tilastokeskus on saanut luvan. Näitä tietoja käytettäessä on varmistettava alkuperäisen tiedontuottajan tiedoilleen asettamat käyttöehdot.

  • Kansainvälistä tilastotietoa -teemasivusto: Tilastotaulukoiden tietojen yhteydessä on ilmoitettu alkuperäinen tuottaja/lähde. Kansainvälisten vertailukuvioiden lähteenä tulee mainita Tilastokeskus, kansainvälistä tilastotietoa -palvelu [kuukausi, vuosiluku]
  • StatFin-tilastotietokanta: Muiden kuin Tilastokeskuksen tuottamien tietojen yhteydessä on ilmoitettu alkuperäinen tuottaja/lähde.
  • Findikaattori: muiden tiedontuottajien kuin Tilastokeskuksen tuottamat tietokokonaisuudet

Käyttöehdot saattavat vaihdella julkaisukohtaisesti (esim. pdf-muotoiset julkaisut). Tarkista aina käyttöehdot ao. tuotteista.

Tilastokeskuksen toimittamien maksullisten tietotuotteiden tai palveluiden käyttöehdoista sovitaan erikseen.