Laki Tilastokeskuksesta

Tilastokeskuksen tehtävät on määritelty laissa Tilastokeskuksesta. Sen mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa.

 

 

Päivitetty 23.5.2016