Tilasto-osaamisen koulutusohjelma, TIKO

Tilasto-osaamisen koulutusohjelman (TIKO) tavoitteena on kehittää Tilastokeskuksen asiantuntijoiden ammatillista osaamista. Koulutus perehdyttää tilastoammattilaisuuden eri osa-alueisiin: tilastojen tuotantoprosessiin, tilastotyötä ohjaaviin periaatteisiin, TK:n tuottamiin tilastoihin sekä Tilastokeskukseen organisaationa. Laatuajattelun, esimerkiksi tilastoetiikan ja yhteisten menettelytapojen, sisäistäminen osaksi tilastoammattilaisuutta on koulutusohjelman keskeinen tavoite.

Tilasto-osaamisen koulutusohjelma sisältää perusosan ja syventävän osan. Viisi kurssipäivää kestävä perusosa kuuluu tulokkaiden perehtymiskoulutukseen ja siihen osallistutaan vuoden sisällä rekrytoinnista. Kurssia on järjestetty säännöllisesti vuodesta 2005.

TIKOn syventävä osa on ammatillista osaamista täydentävä jatkokoulutus tilastoasiantuntijoille. Opintojen kesto on kaksi lukuvuotta. Koulutusta on järjestetty säännöllisesti vuodesta 2007.

TIKOon sisältyy luento-opetusta sekä aktivoivaa opetusta, kuten yhteistä keskustelua kouluttajien johdolla ja koulutuspäivän aikana toteutettavia ryhmätehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyy yksilötehtäviä, jotka edellyttävät opittavan asian omakohtaista pohdintaa sekä opitun soveltamista käytännön tilastotyöhön. Tilastotyössä tarvittavien tietojen ja taitojen ohella koulutus tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden tilastoasiantuntijoiden kanssa.

TIKO-kursseille on osallistunut yli 450 tilastokeskuslaista. Se on tällä hetkellä yksi keskeisimmistä osaamisen kehittämisen keinoista Tilastokeskuksessa.