Praktikmöjligheter

För många studerande blir högskolepraktiken inkörsporten till en arbetskarriär vid Statistikcentralen. Också för studerande vid yrkeshögskolor finns det intressanta möjligheter till praktik. Fråga mera om praktikpraxisen av studiehandledaren eller kontaktpersonen vid din läroanstalt.

Vid Statistikcentralen arbetar dessutom årligen ett flertal praktikanter som håller på med sin pro gradu-avhandling. Du är också välkommen att föreslå oss ett ämne för ett lärdomsprov.

Blev du intresserad av att praktisera?

Senast uppdaterad 18.12.2017