Kom och arbeta hos Statistikcentralen!

Vid Statistikcentralen behandlas och sammanslås datakällor som uppkommer på olika håll i samhället. Utifrån dem förädlas produkter och tjänster för informationsanvändare. Vår uppgift är att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik och information som är till nytta för kunderna och för den samhälleliga diskussionen. Vi arbetar i flera nationella och internationella informationsekosystem och samarbetsnätverk och vi vill göra vårt bästa för att Finlands framtid ska kunna byggas på grundval av information.

Vid Statistikcentralen pågår en förnyelse av verksamheten och organisationen. Vi vill bättre än tidigare förutse förändringar i samhället och våra kunders behov samt bedriva målinriktat samarbete med våra partner. Vid Statistikcentralen sker en utveckling från att enbart vara en statistikproducent till att vara en organisation bestående av 800 experter som tillhandahåller verkningsfull information. Vi vill stöda en öppen och modig kultur och uppmuntra till utveckling och lärande via försök.

En yrkeskarriär som informationsexpert

Vid produktionen av information och statistik behöver vi personer med ett mångsidigt kunnande. Hos oss arbetar experter med olika utbildningsbakgrund, bl.a. inom samhällsvetenskap, ekonomi och naturvetenskaper. Det som förenar oss är vårt intresse för samhälleligt betydelsefull information samt för att producera den på ett högklassigt sätt.

Vår målsättning är att vara en ständigt lärande arbetsgemenskap, som uppmuntrar var och en att förnya sitt eget kunnande. I expertarbete förändras arbetets innehåll och sätten att arbeta; för att utveckla dem utbyter vi tankar och idéer och gör gemensamma försök.

Vi samarbetar på bred basis med andra organisationer och tillhandahåller möjligheter till sektorövergripande nätverks- och teamarbete, också internationellt.

 

Läs mer om karriärvägarna vid Statistikcentralen