Statistikcentralen som arbetsgivare

Statistikcentralen är en mångsidig producent av samhällelig information och en aktiv medlem i det internationella statistiska samfundet.

Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov. För att detta ska vara möjligt behövs det mångsidiga och kunniga anställda.

Dela