Tilastokeskuksen VES/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Tilastokeskuksen voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

TIlastokeskuksen VES-numero on 285251 ja TES-numero on 285203.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Tilastokeskuksen lupaa.

Tilastokeskuksen työehtosopimus
Tilastokeskus, Akava -Js ry, Tilastoväen unioni ry
Allekirjoituspvm: 29.2.2000
Voimassaolo: 1.2.2000 - 31.1.2001 (jatkuva)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus lomarahan maksuajankohdasta
Tilastokeskus, JUKO, Pardia ry
Allekirjoituspvm: 16.6.2006
Voimassaolo:1.5.2007 - 30.9.2007 (jatkuva)

Työehtosopimuspöytäkirja lomarahan maksuajankohdasta
Tilastokeskus, JUKO, Pardia ry
Allekirjoituspvm: 16.6.2006
Voimassaolo:1.5.2007 - 30.9.2007 (jatkuva)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus Tilastokeskuksen virkamiehiin ja työntekijöihin sovellettavasta palkkausjärjestelmästä
Tilastokeskus, JUKO, Pardia ry
Allekirjoituspvm: 1.11.2008
Voimassaolo: 1.11.2008 - 31.10.2008 (jatkuva)

Tilastokeskuksen tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus palkkausjärjestelmän kehittämisestä
Tilastokeskus, JUKO, Pardia ry
Allekirjoituspvm: 7.4.2009
Voimassaolo: 1.3.2009 - 31.10.2010 (jatkuva)

Tilastokeskuksen tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus palkkausjärjestelmän tarkistamisesta
Tilastokeskus, JUKO, Pardia ry           
Allekirjoituspvm: 28.6.2011
Voimassaolo: 28.6.2011 - 29.2.2012 (jatkuva)

Sopimus luottamusmiestoiminnan järjestämisestä Tilastokeskuksessa
TIlastokeskus, JUKO, Pardia ry
Allekirjoituspvm: 25.10.2010
Voimassaolo: 1.1.2011 - (jatkuva)

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin
Tilastokeskus, JUKO, Tilastoväen Unioni ry
Allekirjoituspvm: 26.10.2015
Voimassaolo: 1.2.2016 - 31.1.2017

Hallinnonalan tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus Tilastokeskuksen virkamiehiin ja työntekijöihin sovellettavan palkkausjärjestelmän tarkistamisesta (virastoerä 2019)
Tilastokeskus, Ammattiliitto Pro, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Allekirjoituspäivä 12.3.2019
Voimassaolo 1.4.2019 – 31.1.2020

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat
Netra

Keskustason virka- ja työehtosopimukset
Valtiovarainministeriön sivut

 

Lisätietoja palkanlaskenta@stat.fi

 

Päivitetty 14.3.2019