Asuntojen lukumäärän kehitys

Vaikka asuntokanta on kasvanut pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna melko tasaisesti, erityisen vilkkaan rakentamisen kausia ovat olleet 1920-luku, 1930-luvun loppu, 1960-luvun alku sekä 1970-ja 1980-luvut. Vuonna 2018 Suomessa oli yhteensä 3 042 369 asuntoa.

Lisätietoja asumiseen liittyvistä tilastoista