Työpäivämenetykset työtaisteluissa

Työtaisteluja on käyty eniten 1950-luvulla. Vuonna 1950 lakoissa menetettiin 4,6 miljoonaa työpäivää, ja vuonna 1956, jolloin maassamme järjestettiin yleislakko, työpäivien menetykset nousivat lähes 7 miljoonaan. Vuonna 2018 työtaisteluja oli 166 ja niissä menetettiin 214 428 työpäivää.

Lisätietoja työtaistelutilastosta