Ylioppilastutkinnot

1800-luvun loppupuolella ylioppilastutkinnon suoritti vuosittain pari sataa henkeä eli noin puoli prosenttia ikäluokasta. 1910-luvun alussa ylioppilastutkintojen määrä ylitti tuhannen. 1950-luvulta lähtien ylioppilastutkintojen määrä alkoi nopeasti kasvaa. Vuonna 2018 suoritettiin 30 365 ylioppilastutkintoa, joista tyttöjen suorittamien tutkintojen osuus oli noin 58 prosenttia.

Lisätietoja koulutustilastoista