Ta kontakt

Fråga informationstjänsten

Har du frågor om statistik? Din fråga går direkt till Statistikcentralens informatör i informationstjänsten. Informatören svarar på din fråga eller skickar den vidare till en expert. >>>

Tack, kritik och utvecklingsförslag

Här kan du ge dina synpunkter på Statistikcentralens statistik och uppgifter, verksamhetsformer, produkter och tjänster. Vi läser igenom alla kommentarer och försöker svara på frågorna så snabbt som möjligt. >>>

Ändra adressen och kontaktinformationen

Rätt adress och kontaktinformation garanterar att meddelandena kommer fram. Meddela ändringar i kontaktinformationen och kontaktpersoner här >>>

Dela