Yrkesutbildning 2011, Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret

2011
Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor