Yrkesutbildning 2011, Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning

2011
Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor