Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2018, 4:e kvartalet

Bostadshyror 2010, 1:a kvartalet

2010
1:a kvartalet
Offentliggöranden