Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2018, 4:e kvartalet

Bostadshyror 2010, korrigerad publikation

2010
korrigerad publikation
Offentliggöranden