Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2019, 2:a kvartalet

Bostadshyror 2017, 4:e kvartalet

2017
4:e kvartalet
Offentliggöranden