Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2019, 1:a kvartalet

Bostadshyror 2018, 4:e kvartalet

2018
4:e kvartalet
Offentliggöranden