Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 8.2.2008

Löntagarnas förtjänster steg i oktober-december med 5,2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella inkomster i oktober-december år 2007 med 5,2 procent jämfört med oktober-december året innan. Stegringen i den allmänna inkomstnivån var betydligt snabbare jämfört med föregående kvartal, eftersom löneförhöjningarna enligt det nya kollektivavtalet genomfördes fr.o.m. början av oktober och betalades inom kommunbranschen som ett engångsbelopp på 270 euro i december. Den årliga tillväxten av realinkomsterna, som rensats från ändringar i konsumentpriserna, var 2,4 procent under årets fjärde kvartal.

Löntagarnas nominella inkomster steg från oktober-december 2006 till motsvarande period år 2007 med 7,3 procent i kommuner, 5,2 procent inom staten och 4,6 procent inom den privata sektorn. Omkring hälften av inkomstutvecklingen inom kommunbranschen berodde på det avtalsbaserade engångsbeloppet.

Den genomsnittliga ökningen av inkomstnivån år 2007 jämfört med året innan var enligt de första preliminära uppgifterna 3,3 procent. Realinkomsterna steg med 0,8 procent ifjol.

Löntagarnas genomsnittliga inkomster för ordinarie arbetstid var i oktober-december 2007 ungefär 2 730 euro i månaden. Männen förtjänade i genomsnitt 3 020 euro och kvinnorna 2 450 euro. Medelinkomsten för månadsavlönade var ungefär 2 870 euro och den kalkylmässiga månadsinkomsten för timavlönade 2 290 euro.

Förtjänstnivåindex 2000=100 och årsförändringar i inkomsterna, preliminär uppgift

År och
kvartal
2000=100 Årsförändring i inkomstnivån Årsförändring i realinkomsterna
2007 129,2 3,3 0,8
2007/2 127,6 2,8 0,2
2007/3 128,7 2,0 -0,5
2007/4 133,4 5,2 2,4

Källa: Förtjänstnivåindex 2007, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 8.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2007/04/ati_2007_04_2008-02-08_tie_001_sv.html