Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Förtjänstnivåindex 2007, 4:e kvartalet

2007
4:e kvartalet
Offentliggöranden