Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 30.5.2008

Löntagarnas förtjänster steg i januari-mars med 5,2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella i januari-mars år 2008 med 5,2 procent jämfört med januari-mars året innan. Från föregående kvartal steg inkomsterna i genomsnitt med bara 0,2 procent, eftersom ett engångsbelopp baserat på kollektivavtalen inom kommunsektorn betalades under det sista kvartalet år 2007. Den årliga tillväxten av realinkomsterna, som rensats från ändringar i konsumentpriserna, var 1,3 procent under årets första kvartal.

Löntagarnas nominella inkomster steg från januari-mars 2007 till motsvarande period år 2008 med 5,9 procent inom staten, 5,5 procent i kommuner, och 5,1 procent inom den privata sektorn.

Den genomsnittliga ökningen av inkomstnivån år 2007 jämfört med året innan var enligt de preciserade uppgifterna 3,4 procent. Realinkomsterna steg med 0,9 procent ifjol.

Löntagarnas genomsnittliga inkomster för ordinarie arbetstid var i januari-mars 2008 ungefär 2 730 euro i månaden. Männen förtjänade i genomsnitt 3 040 euro och kvinnorna 2 440 euro. Medelinkomsten för månadsavlönade var ungefär 2 860 euro och den kalkylmässiga månadsinkomsten för timavlönade 2 300 euro.

Förtjänstnivåindex 2000=100 och årsförändringar i inkomsterna, preliminär uppgift

År och
kvartal
2000=100 Årsförändring i inkomstnivån Årsförändring i realinkomsterna
2007 129,3 3,4 0,9
2007/3 128,8 2,1 -0,4
2007/4 133,5 5,3 2,5
2008/1 133,7 5,2 1,3

Källa: Förtjänstnivåindex 2008, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2008/01/ati_2008_01_2008-05-30_tie_001_sv.html