Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 22.8.2008

Löntagarnas löner steg i april-juni med 5,7 procent

Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralens förtjänstnivåindex steg löntagarnas nominella löner i april-juni år 2008 med 5,7 procent jämfört med april-juni året innan. Den årliga tillväxten av reallönerna, som rensats från ändringar i konsumentpriserna, var 1,6 procent under årets andra kvartal.

Enligt de preliminära uppgifterna löntagarnas nominella löner steg från april-juni 2007 till motsvarande period i år med 7,1 procent i staten, 5,9 procent inom den privata sektorn och 5,7 procent i kommuner.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2007 jämfört med året innan var enligt de preciserade uppgifterna 3,4 procent. Reallönerna steg med 0,9 procent ifjol.

Löntagarnas genomsnittliga lönerna för ordinarie arbetstid var i april-juni 2 780 euro i månaden. Männen förtjänade i genomsnitt 3 090 euro och kvinnorna 2 500 euro. Medellön för månadsavlönade var 2 910 euro och den kalkylmässiga månadslönen för timavlönade 2 360 euro.

Förtjänstnivåindex 2000=100 och årsförändringar i lönerna

År och
kvartal
2005=100 Årsförändring i
förtjänstnivån
Årsförändring i
realförtjänsterna
2006 102,9 2,9 1,3
2007* 106,5 3,4 0,9
2007/4* 109,5 4,9 2,1
2008/1* 110,2 4,9 1,0
2008/2* 111,5 5,7 1,6

*) Preliminär uppgift

Förtjänstnivåindexet har reviderats

Det nya basåret för löntagarnas förtjänstnivåindex (ATI) är 2005, som anges med 100 i det nya indexet. I det här offentliggörandet för andra kvartalet år 2008 har de senaste förtjänstnivåindexen för första gången beräknats på basis av ATI 2005=100. Mer information om revideringen på hemsidan av index i punkten ändringar i denna statistik.

Källa: Förtjänstnivåindex 2008, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 22.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2008/02/ati_2008_02_2008-08-22_tie_001_sv.html