Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 21.8.2009

Löntagarnas förtjänster steg i april-juni med 4,5 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster i april-juni år 2009 med 4,5 procent jämfört med april-juni året innan. Den årliga tillväxten av reallönerna, som rensats från ändringar i konsumentpriserna, var 4,3 procent under årets andra kvartal.

Löntagarnas nominella löner steg från april-juni 2008 till motsvarande period år 2009 med 6,5 procent inom staten, 4,6 procent inom den privata sektorn och 3,2 procent i kommuner.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2008 jämfört med året innan var enligt de slutliga uppgifterna 5,5 procent. Reallönerna steg med 1,4 procent ifjol. Lönerna steg med 7,5 procent inom staten, 5,5 procent i kommuner och 5,4 procent inom den privata sektorn förra året.

Förtjänstnivåindex 2005=100 och årsförändringar i lönerna

År och
kvartal
2005=100 Årsförändring i förtjänstnivån Årsförändring i realförtjänsterna
2008 112,3 5,5 1,4
2008/4 115,2 5,3 1,4
2009/1* 115,0 4,4 2,7
2009/2* 116,5 4,5 4,3

Löntagarnas genomsnittliga löner för ordinarie arbetstid var i april-juni 2009 ungefär 2 940 euro i månaden. Männen förtjänade i genomsnitt 3 240 euro och kvinnorna 2 640 euro. Medellönen för månadsavlönade var ungefär 3 090 euro och den kalkylmässiga månadslönen för timavlönade 2 460 euro.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg i april-juni med 5,1 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster i april-juni år 2009 med 5,1 procent jämfört med april-juni året innan. Den årliga ökningen av de ordinarie lönerna var under det andra kvartalet 0,6 procent snabbare än ökningen av förtjänstnivåindexet eftersom de resultatpremier som ingår i förtjänstnivåindexet sjönk under det andra kvartalet.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg från april-juni 2008 till motsvarande period i år med 6,5 procent inom staten, 5,5 procent inom den privata sektorn och 3,2 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Källa: Förtjänstnivåindex 2009, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Förtjänstnivåindex 2009, 2:a kvartalet (pdf 309,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2009/02/ati_2009_02_2009-08-21_tie_001_sv.html