Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Förtjänstnivåindex 2009, 2:a kvartalet

2009
2:a kvartalet
Offentliggöranden