Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 28.5.2010

Löntagarnas förtjänster steg i januari-mars med 3,3 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster i januari-mars år 2010 med 3,3 procent jämfört med januari-mars året innan. Den årliga tillväxten av reallönerna, som rensats från ändringar i konsumentpriserna, var 3,1 procent under årets första kvartal.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster, procentförändringar

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster, procentförändringar

Löntagarnas nominella löner steg från januari-mars 2009 till motsvarande period år 2010 med 4,1 procent i kommuner, 3,6 procent inom staten och 3,0 procent inom den privata sektorn.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2009 jämfört med året innan var enligt de preciserade uppgifterna 3,9 procent. Reallönerna steg också med 3,9 procent ifjol. Löntagarnas nominella löner steg år 2009 med 5,3 procent inom staten, 3,9 procent inom den privata sektorn och 3,5 procent i kommuner. Kvinnornas löner ökade med 4,1 procent och männens löner ökade med 3,6 procent.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg i januari-mars med 3,3 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster i januari-mars år 2010 med 3,3 procent jämfört med januari-mars året innan Den genomsnittliga ökningen av ordinarie förtjänster år 2009 jämfört med året innan var enligt de preciserade uppgifterna 4,2 procent. Reala ordinarie förtjänster steg också med 4,2 procent ifjol. Löntagarnas orninarie förtjänster steg år 2009 med 5,2 procent inom staten, 4,4 procent inom den privata sektorn och 3,5 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2008

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2008. De baserar sig på förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2009 är ännu preliminära. Största delen av indextalen år 2009 baserar sig på förverkligades löneutveckling.


Källa: Förtjänstnivåindex 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (379,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2010/01/ati_2010_01_2010-05-28_tie_001_sv.html