Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 20.8.2010

Löntagarnas förtjänster steg under april-juni med 2,7 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under april-juni år 2010 med 2,7 procent jämfört med april-juni året innan. Den årliga tillväxten av reallönerna, som rensats från ändringar i konsumentpriserna, var 1,8 procent under årets andra kvartal.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2010/2, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2010/2, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från april-juni 2009 till motsvarande period år 2010 med 3,9 procent i kommuner, med 3,2 procent inom staten och med 2,3 procent inom den privata sektorn.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2009 jämfört med året innan var enligt de slutliga uppgifterna 4,0 procent. Reallönerna steg också med 4,0 procent ifjol. Löntagarnas nominella löner steg år 2009 med 5,3 procent inom staten, 4,0 procent inom den privata sektorn och 3,5 procent i kommuner. Kvinnornas löner ökade med i genomsnitt 4,2 procent och männens löner ökade med 3,7 procent.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under april-juni med 2,7 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under april-juni år 2010 med 2,7 procent jämfört med april-juni året innan. Den genomsnittliga ökningen av ordinarie förtjänster år 2009 jämfört med året innan var enligt de slutliga uppgifterna 4,3 procent. De reala ordinarie förtjänsterna steg också med 4,3 procent ifjol. Löntagarnas orninarie förtjänster steg år 2009 med 5,2 procent inom staten, med 4,4 procent inom den privata sektorn och med 3,5 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2009

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2009. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2010 är ännu preliminära. De baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.

Förtjänstnivåindex efter arbetsgivarsektor 2005/1–2010/2, årsförändring i procent

 Förtjänstnivåindex efter arbetsgivarsektor 2005/1–2010/2,  årsförändring i procent

Källa: Förtjänstnivåindex 2010, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (421,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2010/02/ati_2010_02_2010-08-20_tie_001_sv.html