Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 4.2.2011

Löntagarnas förtjänster steg under oktober-december med 2,1 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under oktober-december år 2010 med 2,1 procent jämfört med oktober-december året innan. Reallönerna sjönk med 0,5 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom ökningen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av förtjänstnivån under fjärde kvartalet år 2010.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2010/4, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2010/4, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från oktober-december 2009 till motsvarande period år 2010 med 2,2 procent inom den privata sektorn, med 1,9 procent i kommuner och med 1,8 procent inom staten.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2010 jämfört med året innan var enligt de första preliminära uppgifterna 2,6 procent och reallöner steg med 1,3 procent.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under oktober-december med 2,1 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under oktober-december år 2010 med 2,1 procent jämfört med oktober-december året innan. Löntagarnas orninarie förtjänster steg från oktober-december 2009 till motsvarande period år 2010 med 2,2 procent inom den privata sektorn, med 1,9 procent i kommuner och med 1,8 procent inom staten.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2009

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2009. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2010 är ännu preliminära. De baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.


Källa: Förtjänstnivåindex 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Annina Rouvinen (09) 1734 3246, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (415,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 04.02.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2010/04/ati_2010_04_2011-02-04_tie_001_sv.html