Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 31.5.2011

Löntagarnas förtjänster steg under januari-mars med 2,1 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under januari-mars år 2011 med 2,1 procent jämfört med januari-mars året innan. Reallönerna sjönk med 1,0 procent jämfört med första kvartalet året innan, eftersom ökningen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av förtjänstnivån. Under första kvartalet var minskningen av reallönerna den snabbaste under 2000-talet.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2011/1, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2011/1, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från januari-mars 2010 till motsvarande period år 2011 med 2,8 procent inom staten, med 2,2 procent inom den privata sektorn och med 1,7 procent i kommuner.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under januari-mars med 2,1 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under januari-mars år 2010 med 2,1 procent jämfört med januari-mars året innan. Löntagarnas orninarie förtjänster steg från januari-mars 2010 till motsvarande period år 2011 med 2,8 procent inom staten, med 2,2 procent inom den privata sektorn och med 1,4 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2009

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2009. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2010 och 2011 är ännu preliminära. De baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.


Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (424,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/01/ati_2011_01_2011-05-31_tie_001_sv.html